BİLİMSEL ÇALIŞMALAR, MAKALELER-----------------------------------------------

Uz.Dr. Özay Tiryakioğlu’nun Yayın Listesi  

  1. Makaleler
  2. Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

1. Tiryakioğlu Ö, Çelik AF, Kadıoğlu P, Korman U, Öztürk R. A nematode (ascaris) recogized by enteroclysis: A rare reason for chronic diarrhea.
Am J Gastroenterol. 96 (1): 259-261, 2001

2. Tiryakioğlu Ö, Kadıoğlu P, Açbay Ö, Gündoğdu S, Korugan Ü.
An unusual cause of hypercalcemia in Polycythemia Vera: Parathyroid Adenoma. Acta Medica Okayama.56(3):167-170, 2002

3. Tiryakioğlu Ö, Kadıoğlu P, Caneroğlu N.Ü., Hatemi H. Age dependency of serum insulin-like growth factor-1 (IGF-1) in healthy Turkish adolescents and adults. Indian J Med Sciences. 57(12):543-548, Dec 2003.

4. Tiryakioğlu Ö, Caneroğlu NU, Yılmaz E, Gazioğlu N, Kadıoğlu P, Açbay Ö, Gündoğdu S. Familial Acromegaly: A familial report and review of the literature. Endocrine Research. 30(2):239-245,2004.

5. Kadioglu P, Yalin AS, Tiryakioglu O, Gazioglu N, Oral G, Sanli O, Onem K, Kadioglu A. Sexual dysfunction in women with hyperprolactinemia. J Urol. 2005 Nov;174(5):1921-5.
                            
  6. Yetkin DO, Boysan SN, Tiryakioglu O, Yalin AS, Kadioglu P.Forty     month follow-up of persistent and difficultly controlled acromegalic 
patients treated with depot long acting somatostatin analog octreotide.  
Endocr J. 2007 Jun;54(3):459-64. Epub 2007 May 9.

 

1. Uluslararası Dergilerde Atıf Alan Makaleler

Atıf Alan Makale: Tiryakioğlu Ö, Kadıoğlu P, Açbay Ö, Gündoğdu S, Korugan Ü. An unusual cause of hypercalcemia in Polycythemia Vera: Parathyroid Adenoma. Acta Medica Okayama.56(3):167-170, 2002

Atıfda Bulunan Makale: Silverberg LI,Weigel RJ.Effect of parathyroidectomy on polycythemia vera . Surgery 137 (1): 102-103 Jan 2005

 

      1. Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

            1. Tiryakioğlu Ö, Kadıoğlu P, Açbay Ö, taşan E, Gündoğdu S, Korugan Ü,  
Hatemi H.Retrospectiveevaluation of thyrotoxicosis: Cerrahpaşa                                
Experience. Turkish J Endocrinol Metab. 6(2):85-90, 2002

            2. Tiryakioğlu Ö, Yumuk V, Gündoğdu S. Hypothyroidism presenting
as hypercholesterolaemia and fluvastatin-induced myositis. Turkish J       
Endocrinol Metab.7(2):85-89, 2003

            3. Tanrıver T, Tiryakioğlu Ö, Düren M, Taşan E, Hatemi H. Primer      
Hiperparatiroidili hastalarımızın klinik özellikleri (1991-2001 yılları
arasındaki 10 yıllık Cerrahpaşa deneyimi). Endokrinolojide Yönelişler.  
12(6):194-196, 2003

----------4.Tanrıver T, Tiryakioğlu Ö, Taşan E, Hatemi H. Primer      
Hipoparatiroidili hastalarımızın klinik özellikleri (1991-2001 yılları
arasındaki 10 yıllık Cerrahpaşa deneyimi). Endokrinolojide Yönelişler.  
13(2):52-53, 2004

            5. Tiryakioğlu Ö, Uğurlu S, Balcı H, Taşan E, Hatemi H. Bronş
karsinoidine bağlı ektopik Cushing olgusu sunumu. Endokrinolojide
Yönelişler.13(2):68-70, 2004

            6. Karakaya Z, Tiryakioğlu Ö, Hatemi H. Hipertiroidili kadınlarda seks
hormonu bağlayıcı globulin , total testosteron ve dehidroepiandrosteron
sülfat düzeyleri. Endokrinolojide Yönelişler.13(3):80-82, 2004

            7. Tiryakioğlu Ö. Familyal hipokalsiürik hiperkalsemi (familyal benign
hiperkalsemi). Endokrinolojide Yönelişler.13(3):104-106, 2004

            8. Mazlum A, Ceylan B, Tiryakioğlu Ö, Seyahi E. Normotansif diyabetik
albuminürili hastalarda enlapril ve losartan tedavilerinin karşılaştırılması.
Endokrinolojide Yönelişler.13(4):110-114, 2004

 

  1. Bildiriler

II. Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

1. Oşar Z, Damcı T, Tiryakioğlu Ö, Ceylan B, Mazlum A, Özyazar M, Görpe U, İlkova H, Korugan Ü, Bağrıaçık N. Metabolic parameters that correlate with antropometric measures in obesity. 8.European Congress on Obesity, Dublin, 18-21 June 1997.

2. Tiryakioğlu Ö, Kadıoğlu P, Öngören Ş, Açbay Ö, Ferhanoğlu B, Gündoğdu S, Korugan Ü. An unusual cause of hypercalcemia in Polycythemia Vera: Parathyroid Adenoma. 11th International Congress of Endocrinology, Sydney, Australia, 29 October -2 November, 2000 .p:309

3. Kadıoğlu P, Tiryakioğlu Ö, Mihmanlı İ, Çebi D, Ertan E, Ünlü Caneroğlu N, Açbay Ö, Gündoğdu S, Korugan Ü, Hatemi H. Thyroid volume and thyroid nodules in Graves’ disease: The effect of disease activity and thyroid antibodies. J Endocrinol Invest. Vol:23, Suppl.to No (or):7,2000

4. Kadıoğlu P, Tiryakioğlu Ö, Caneroğlu ÜN, Mihmanlı İ, Çebi D, Açbay Ö, Is IGF-1 a factor determining nodule formation in Graves’ disease? Endocrine Practice. Supplement for September/October 2001, p:6

5. Caneroğlu ÜN, Tiryakioğlu Ö, Mihmanlı İ, Sakar S, Kadıoğlu P. Thyroid volumes and nodules in Acromegaly: The effect of GH/IGF-1 axis. Endocrine Practice. Supplement for September/October 2001, p:34

6. Caneroğlu ÜN, Tiryakioğlu Ö, Boysan ŞN, Gazioğlu N, Açbay Ö, Gündoğdu S, Kadıoğlu P. Short term effects of sandostatin-LAR in Acromegalic patients. Endocrine Practice. Supplement for September/October 2001, p:82

7. Tiryakioğlu Ö, Caneroğlu ÜN, Yılmaz E, Gazioğlu N, Kadıoğlu P, Açbay Ö, Gündoğdu S. A presentation of isolated familial Acromegaly and review of the literature. Endocrine Practice. Supplement for September/October 2001, p:83

8. Tiryakioğlu Ö, Kadıoğlu P, Caneroğlu ÜN, Hatemi H. Serum levels of IGF-1 in healthy Turkish population. Endocrine Practice. Supplement for September/October 2001, p:83

9. Caneroğlu ÜN, Kadıoğlu P, Tiryakioğlu Ö, Mihmanlı İ, Açbay Ö, Gündoğdu S, Korugan Ü, Hatemi H. Why cardiovascular risk increased in Acromegaly? Endocrine Practice. Supplement for September/October 2001, p:83

10. Boysan ŞN, Kadıoğlu P, Tiryakioğlu P, Açbay Ö, Gündoğdu S. A case report of hungry bone syndrome in the course of Graves’ disease. 21st Joint Meeting of the British Endocrine Societies, (Suppl) Horrogate, UK, 8-11 April 2002. p:58

11. Caneroğlu NÜ, Kadıoğlu P, Tiryakioğlu Ö, Mihmanlı İ, Gazioğlu N, Boysan ŞN, Açbay Ö, Gündoğdu S, Korugan Ü. The effect of GH-IGF-1 axis and insulin resistance on cardiovascular risk in Acromegaly.  The Endocrine Society’s 84th Annual Meeting. San Francisco, USA, June 19-22, 2002. or:13-4

12. Kadıoğlu P, Tiryakioğlu Ö, Yirmibeşçik S, Melikoğlu Ş, Gündoğdu S. Screening for Cushing’s Syndrome in obese patients: Is it really necessary? The Endocrine Society’s 86th Annual Meeting. New Orleans, USA, June 16-19, 2004. p:2-455

13. Kadıoğlu P, Yalın AS, Tiryakioğlu Ö, Gazioğlu N, Kadıoğlu A. Sexual dysfunction in women with hyperprolactinaemia. The Endocrine Society’s 86th Annual Meeting. New Orleans, USA, June 16-19, 2004. p:2-446

14. Kadıoğlu P, Yalın AS, Tiryakioğlu Ö, Gazioğlu N, Önem K, Kadıoğlu A. Sexual dysfunction in women with hyperprolactinaemia. International Society for the Study of Women’s Sexual Health  2004 Annual Meeting. Atlanta, Georgia, October 28-31, 2004. p:24 (The best poster in psychology-basic science)

 

II. Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler

1. Tiryakioğlu Ö, Kadıoğlu P, Açbay Ö, Taşan E, Gündoğdu S, Hatemi H. Basedow – Gravesısı almış 418 hastada hastalığın seyrine etkili faktörlerin retrospektif analizi. 1.Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2-3 Haziran 2000, s:3

2. Tiryakioğlu Ö, Kadıoğlu P, Hatemi H. L-Tiroksin tedavisi uygulanan 75 tiroid nodülü olgusunun retrospektif analizi. 2.Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, 26-28 Ekim 2002, İstanbul.p:8

3. Boysan ŞN, Tiryakioğlu Ö, Uzel B, Müsellim B, Somay A, Akman C, Kadıoğlu P. Bromokriptin kullanmı ve interstisyel akciğer hastalığı: akromegali tanısı ile izlenen olgu sunumu. 26th National Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases,   1-5 October 2003, Adana. p:89

4. Tiryakioğlu Ö, Boysan ŞN, Uzel B, gazioğlu N, Öz B, Kadıoğlu P, Açbay Ö, Gündoğdu S. Lenfositik hipofizitis (gebelikle ilişkisiz 3 olgu sunumu). 26th National Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases,   1-5 October 2003, Adana. p:137

5. Uzel B, Boysan ŞN, Tiryakioğlu Ö, Ar C, Kadıoğlu P, Korugan Ü. Apolipoprotein C-II eksikliği ve gebelik: Olgu sunumu. 26th National Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases,   1-5 October 2003, Adana. p:138

6. Tanınmış H, Tiryakioğlu Ö, Alpay N, Uğurlu S, Kadıoğlu P, Gündoğdu S. L-Tiroksin supresyon tedavisi uygulanan 203 multinoduler guatr olgusunun ince iğne aspirasyon biopsisi ile izlemi. 27. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Kongresi, 16-18 Eylül 2004, İstanbul. p:72

c) Kitap Bölüm Yazarlığı

1.  Neuroendocrine Tumors of Gastrointestinal System; İnsulinomas

 

Yazıcıya Gönder