tiroid fonksiyon bozukluklari ----------------------------------------------

TİROİD FONKSİYON BOZUKLUKLARI
(HİPOTİROİDİ ve HİPERTİROİDİ)

Tiroid hastalığı olan kişiler şu şikayetlerle başvururlar:
1) Tiroid büyümesi (diffüz veya nodüler guatr)

2) Tiroid hormon eksikliği (hipotiroidi) semptomlarıyla.

3) Tiroid hormon fazlalığı (hipertiroidi) semptomlarıyla.

4) Hipertiroidinin spesifik formu olan Graves hastalığının özel semptomları: eksoftalmus...

**** Hipotiroidi ve hipertiroidi tiroid bezinin başlıca 2 patolojisidir. Laboratuvar testleri bu koşulların teşhisi için kullanılır.****

HİPERTİROİDİ

Tiroid hormonlarının aşırı üretimiyle oluşan bir klinik
tablodur. Bazı klinisyenler tiroid hormonlarının
artmasına bağlı hipermetabolik sendromu ifade etmek için
tirotoksikozis terimini kullanırlar. Bu 2 durum farklı
etyolojik nedenleri göstermede kullanılmaktadır.

  •  Tirotoksikozisin sebepleri 2 subgruba ayrılmaktadır:

       1. Hipertiroidiye bağlı tirotoksikozlar (Hiperfonksiyon):
Tüm dünyada en sık nedeni ‘Graves Hastalığı’ adı verilen
otoimmun bir tiroidittir.
       2. Hipertiroidiye bağlı olmayan tirotoksikozlar:
Bu gruptabulunan en sık etyolojik neden ise ‘Destruksiyon
yapan tiroiditler’ dir. Başlıcası ‘subakut tiroidit’ dir...

Hipertiroidi Semptom ve Bulguları:
Semptomlar                       Bulgular
Kilo kaybı                           -İncelmiş saç ve cilt
Yorgunluk                           -Onycholysis
Menstrual düzensizlik        -- Düşük kolesterol
Sıcak intoleransı                --Taşikardi
Artmış terleme                   - Kas güçsüzlüğü
Hiperdefekasyon                 -Geniş nabız basıncı
Sinirlilik                   ---------Tremor  Huzursuzluk                       

Sabit canlı bakış --------------Hızlıtendon refleks 

 

  •  Biyokimyasal olarak T4 ve T3’ teki yükselme TSH’ı süprese eder ve ölçülemeyecek seviyelere indirebilir .(Hipofizer tümörlere bağlı veya hipofizde tiroid hormonlarına karşı dirence bağlı hipertiroidiler hariç).
  •  Hipertiroidili hastalarda TSH seviyeleri sıklıkla 0.1 mU/L ‘den daha alt seviyelerdedir.
  •  Normal referans değerleri içinde olan TSH düzeyleri hemen her zaman hipertiroidi teşhisini elimine eder
  •  Düşük TSH ve yükselmiş T4 bulunması genellikle hipetiroidinin teşhisinin saptanmasında yeterlidir.
  •  TSH düşük ve T4 normal aralıktaysa T3’e bakılmalıdır. (Çünkü Graves’ ve nodüler toksik guatırın erken zamanlarında serum T3 konsantrasyonu T4’e göre çok daha fazla artmıştır (T3 toksikozu).
  • Hipertiroidide tedavi antitiroid ilaçlar (thioüreler), radyoaktif iyot uygulanımı ve tiroidektomidir.

HİPOTİROİDİ

Tiroid aktivitesinde  eksikliğin ifadesi olan klinik sendromdur.

Genelde tiroid bezine zarar veren veya hormon sentezini etkileyen hastalıklar ve tedavilerle meydana gelir (Primer Hipotiroidi). Daha az sıklıkla hipofizer ve hipotalamusa bağlı nedenlerle görülür (Sekonder Hipotiroidi). Sekonder hipotiroidi TSH, TRH veya her ikisinde birden eksikliğe neden olan hipofizer veya hipotalamik hastalıklar sonucu meydana gelir (Hipofiz adenomu, kranyofaringioma).

İyot alımı yeterli gelişmiş ülkelerde en sık neden Hashimoto tiroiditidir (Kronik lenfositik tiroidit). Gelişmemiş ülkelerde en sık guatırlı hipotiroidi nedeni iyot eksikliğidir.

Biyokimyasal olarak T4 ve T3 konsantrasyonları düşer ve hipofizer TSH’ın hipersekresyonuna neden olarak serum TSH seviyelerinde yükselme gelişir (T3↓, T4↓, TSH ↑).

Sekonder hipotiroidide serum tiroid hormon seviyeleri düşük fakat TSH seviyeleri hem düşük hemde normal referans aralığında olabilir (T3↓, T4↓, TSH ↓,N)

Erken dönem tiroid yetmezliğini tesbitte TSH anahtar laboratuvar bulgusudur. Hafif  subklinik hipotiroidide tiroid hormon seviyeleri normalken sadece TSH yükselmiştir.

HİPOTİROİDİ

Klinik semptomlar belirgin veya nonspesifik, gözden kaçabilecek şekilde olabilir.

Hipotiroidi Semptom ve Bulguları:
Semptomlar                        Bulgular
Kilo alımı                            Büyüme geriliği
Çabuk Yorulma                   Tok ve boğuk ses
Letarji                                  Kuru, pürüzlü cilt 
Soğuk intoleransı                 Miksödem
Şaç dökülmesi                      Yüksek kolesterol seviyeleri
Konstipasyon                       Bradikardi
Depresyon                            Yavaş refleks ve relaksasyon

Mixödem deri ve diğer dokularda mukopolisakkarit birikimiyle gözlenen  ciddi bir hipotiroidi formudur.

Kretenizm ise yenidoğandaki ciddi hipotiroidi formudur. Mental retardasyon , büyüme geriliği vardır.

KONUYLA İLGİLİ LİNKLER

http://www.thyroid.org
http://www.eurothyroid.com

 

 

 

 

 

Yazıcıya Gönder