Endokrinoloji hakkinda

-----------------------------------------------

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Endokrinoloji; hormon hastalıklarının araştırılması, teşhis ve tedavisi ile uğraşan tıp alanıdır.İnsan vücudu çeşitli organlardan meydana gelen mükemmel bir makinedir. Bu organlar çalışırken, bir taraftan da birbirleriyle haberleşme ihtiyacı duyarlar. Organlarımız arasındaki iletişim ve koordinasyonu iki sistem sağlar: Sinir sistemi ve endokrin sistem...
Endokrin sistemi, hormon adı verilen maddeleri salgılamakla görevli organlar meydana getirir. Endokrin organlar, salgıladıkları hormonlarla daha uzaktaki organların fonksiyonlarını kontrol etmek, birbirlerinden haberdar olarak ve aheng içerisinde çalışmalarını sağlamak, fonksiyonlarındaki dinamik değişimlere adaptasyon yanıtı oluşturmak gibi çeşitli görevler üstlenir. Endokrin organlarda meydana gelen yapısal ya da fonksiyonel bir bozukluk, bu haberleşmenin aksamasına ve sonuçta tüm vücudu etkileyen bir seri bozukluğun birbirini tetiklemesine sebep olur. Ve endokrin hastalıklar ortaya çıkar...
Endokrin sistemin asıl görevleri, vücudun sıvı ve elektrolit dengesi, kan basıncı, glukoz, lipid, karbonhidrat, kemik, metabolizmaları gibi iç fizyolojisini, büyüme ve gelişmeyi, beslenme ve diğer dış etkenlere uyumu ve üremeyi sağlamaktır. Bu bölümde hormonlardan kaynaklanan insan sağlığının kilit noktalarındaki sağlık sorunlarının teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

Başlıca ilgi alanları:

 • Tiroid hastalıkları
  • Tiroid nodülleri
  • Tiroid tümörleri
  • Tiroiditler
  • Tirotoksikozlar
  • Hipertiroidiler(Graves hastalığı, Toksik adenom, Toksik Multinodüler guatr, Tiroid fırtınası)
  • Hipotiroidiler(Primer hipotiroidiler, Santral hipotiroidiler, Konjenital hipotiroidi, Miksödem koması)
  • Guatr, iyod metabolizması
 • Diabetes Mellitus (Şeker hastalığı)
 • Hipoglisemiler(Şeker düşüklüğü)
 • Lipid metabolizması bozuklukları ve ateroskleroz
 • Hiperlipidemi tedavisi
 • Obezite (Şişmanlık), Metabolik sendrom ve tedavisi
 • Zayıflık
 • Hipertansiyon(Tansiyon yüksekliği)
 • Hipotansiyon(Tansiyon düşüklüğü)
 • Osteoporoz (Kemik erimesi) 
 • Kemik dokusu Hastalıkları
  • Hiperparatiroidiler
  • Hipoparatiroidi
  • Osteomalazi
  • Paget’s hastalığı
 • Hipotalamus hastalıkları
 • Hipofiz hastalıkları
 • Büyüme-gelişme bozuklukları
 • Boy kısalığı ve büyüme hormonu tedavisi
 • Puberte (Ergenlik) bozuklukları
 • Böbrek üstü bezi hastalıkları
  • Cushing sendromu
  • Addison hastalığı
  • Adrenal kriz
  • Mineralokortikoidler ve anormallikleri(aldosteronizm)
  • Feokromositoma
  • Multipl endokrin hastalıklar
 • Testis hormonal hastalıkları
 • Ovaryum endokrinolojik yönü
 • Menstrüel siklus
  • Adet düzensizlikleri
  • Menopoz
  • Kısırlık
 • Cinsel farklılaşma kusurları
 • Hirsutism ve Virilizm
  • Tüylenme artışı
  • Erkek tipi kıllanma
 • Meme hastalıkları (Galaktore; yani memeden gebelik dışı süt gelmesi)
 • Yaşlanma ve Endokrinoloji

 

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

e r t y
u o p a
s d f g

 

 

Yazıcıya Gönder